Latem bieżącego roku Pani Profesor Renata Ciereszko zgłosiła chęć rezygnacji z funkcji Redaktor Naczelnej naszego czasopisma - Reproductive Biology. Nie ma potrzeby mówić jak bardzo jest to odpowiedzialne, czasochłonne i stresujące zajęcie. Dlatego fakt, że Pani Profesor była związana z Reproductive Biology od wydania pierwszego numeru w 2001 r, najpierw jako sekretarz a potem Redaktor Naczelna, nakazywał odnieść się ze zrozumieniem do decyzji Pani Profesor. Gdyż jeśli członek Towarzystwa ma powinność przyjmować obowiązki na rzecz innych członków Towarzystwa, to Renia wypełniła to zadanie w sposób, który trudno będzie podnieść na wyższy poziom.

Jednakże sytuacja ta zrodziła problem sukcesji Redaktora Naczelnego. Uznaliśmy, że decydujący głos doradczy w tym względzie przysługuje Pani Prof. Ciereszko. Z grona kilku kandydatur, które były rozważane, najpoważniejszą wydawała się osoba Profesora Nafisa Rahmana (Uniwersytet w Turku, Finlandia), dotychczasowego Associate Editora RepBiol. Godzi się w tym momencie przypomnieć, że Pani Profesor Ciereszko była wcześniej jedną z osób rekomendujących Nafisa do wyróżnienia Medalem TBR, także za zasługi dla rozwoju i promocji naszego czasopisma. Dlatego po kilku rozmowach telefonicznych i kontaktach mailowych z Nafisem, skierowaliśmy do Niego oficjalną propozycję podjęcia się kierowania czasopismem na okres czterech lat, z możliwością przedłużenia na kolejne cztery lata.

W wyniku tych decyzji, z dniem 16 września 2015 roku, Profesor Nafis Rahman przejął dotychczasowe obowiązki Reni a także zaproponował swoich zastępców (Associate Editors) oraz skład  zespołu doradczego (Advisory Board). Dane te są już dostępne na stronie naszego czasopisma http://www.journals.elsevier.com/reproductive-biology/editorial-board.

Ponieważ Prof. Nafis Rahman może nie być znany wszystkim członkom naszego Towarzystwa, toteż w oparciu o Jego CV, przygotowaliśmy krótką notę biograficzną.

prof Nafis RahmanProf. dr hab.  Nafis Ahmed Rahman urodził się 50 lat temu w stolicy Bangladeszu (Dhaka). W 1991 r ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi i tam obronił doktorat w 1995 r w zakresie Ginekologia I Położnictwo. W tym czasie związany był z Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Ginekologii i Położnictwa WAM, (kierownik Prof Marian Szpakowski) oraz Instytut Endokrynologii, klinika Andrologii Klinicznej (kierownik: Prof Krzysztof Kula).
W 1996 r Nafis wyjechał na studia podoktorskie do Profesora Ilpo Huhtaniemiego (Uniwersytet w Turku, Finlandia), tam uzyskał habilitację w 2005 r, i od tego czasu jest zatrudniony na stanowisku profesora w Department of Physiology, Institute of Biomedicine, Faculty of Medicine, tamtejszego Uniwersytetu.
Równocześnie, w latach 2009 – 2013 Nafis był zatrudniony na stanowisku profesora (tzw. Part-time job) w Departments Cell Biology, Obstetrics & Gynecology, Human Molecular Genetics; Florida International University College of Medicine, Miami, Florida 33199, USA.
Od października 2013 Prof. Rahman jest także zatrudniony na częściowym etacie w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie sprawuje opiekę promotorską w kilku przewodach doktorskich.
Od wielu lat Nafis ma bardzo owocną współpracę, popartą licznymi wspólnymi publikacjami z Panem Prof. Adamem Zięcikiem a w ostatnim czasie, także z Panem Prof. Sławomirem Wołczyńskim.