Regulamin przyznawania Nagrody pdf

Kapituła Nagrody

Skład Kapituły Nagrody:

 1. Prof. dr hab. Barbara Bilińska – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Jan Kotwica
 3. Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński
 4. Prof. dr hab. Rafał Kurzawa
 5. Prof. dr hab. Stanisław Okrasa

Laureaci Nagrody

 1. Pani dr Karolina Piotrowska - 2002 r.
  za pracę pt. "Przestrzenna organizacja zarodka w przedimplantacyjnym rozwoju myszy"

 2. Pani dr Marta Wańkowska - 2008 r.
  za pracę pt. "Postnatalny rozwój płciowy na poziomie przysadki mózgowej u samicy ssaka: wpływ czynników środowiska zewnętrznego"

 3. Pan dr Michał Wróbel - 2011 r.
  za cykl prac opublikowanych w latach 2009-2010 dotyczących udziału chlororganicznych ksenobiotyków w molekularnej regulacji czynności układu rodnego krowy

 4. Pani dr Agnieszka Rak-Mardyła - 2014 r.
  za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2012-2014, dotyczących wpływu hormonów metabolicznych na funkcję jajnika świni.