CZWARTEK 07.09.2017
16:30 – 21:00 Rejestracja (CENTRUM KONFERENCYJNE)
18:00 – 18:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY (Aula Karmazynowa)
The power of partnership: how to build the foundation for the future body?
Magdalena Żernicka – Goetz (University of Cambridge, UK)
18:45 – 19:30 Spotkanie powitalne
19:30 – 20:30 Koncert — Czerwony Tulipan (Aula Błękitna)
PIĄTEK 08.09.2017
8:00 Rejestracja (CENTRUM KONFERENCYJNE)
9:00 – 9:10  CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI (Aula Błękitna)
9:10 – 9:50 WYKŁAD PLENARNY (Aula Błękitna)
Parent’s choice – present trends in human reproduction
Grażyna E. Ptak (Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University. Cracow; IGAB PAS, Poland)
9:50 - 10:20 Przerwa kawowa (CENTRUM KONFERENCYJNE)
10:20 – 12:05 MINISYMPOZJUM I (Aula Karmazynowa)
Safety evaluation in Assisted Reproduction Technologies
10:20 – 10:55 Epigenetic effects of parental factors and assisted reproductive technologies on the next generation 
Thomas Haaf (Institute for Human Genetics, University of Wuerzburg, Germany)
10:55 – 11:30 ART technologies and safety: update 
Laura Rienzi (Genera, Centre for Reproductive Medicine, Roma, Italy)
11:30 – 12:05 Identification of novel markers of human oocyte aging via non - invasive RNA sequencing analysis of cummulus cells
Pasquale Patrizio (Yale Fertility Center, Yale School of Medicine, USA)
12:10 – 13:25 SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA I
Developmental potential of gametes and embryos
(Aula Karmazynowa)
SESJA II
Omics tools in reproductive biology
(Aula Błękitna)

WYKŁADY OTWIERAJĄCE
12:10-12:40
High quality oocytes and embryos  - the key to  reproductive success in domestic animals
Dorota Cieślak & Izabela Wocławek-Potocka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu & Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn)
How omics tools can advance research in reproductive biology?
Mariola Dietrich & Monika M. Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn)

PREZENTACJE USTNE
12:40–12:55
Tracing mouse embryonic stem cells fate in environment of early developing embryo with iPLEX MALDI-TOF mass spectrometry
Agnieszka Bernat-Wójtowska (Uniwersytet Gdański & Gdański Uniwersytet Medyczny)
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin affects the expression of genes involved in TGF-β/BMP signaling pathway in porcine granulosa cells
Anna Nynca (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
12:55 – 13:10
The development of methodology to examine human semen plasma microvesicles by flow cytometry
Michał Bochenek (Instytut Zootechniki PIB w Balicach)

Identification and characterization of long non-coding RNAs in porcine granulosa cells exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
Monika Ruszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
13:10 – 13:25
Prostaglandin F2α (PGF2α) synthesis and action in preimplantation bovine embryos obtained from oocytes of good and poor quality
Katarzyna Grycmacher (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
Seasonal changes in bull semen proteome
Błażej Westfalewicz (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
13:25 – 15:00 Przerwa obiadowa (BIBLIOTEKA UWM)
15:00 – 16:00 SESJA POSTEROWA (BIBLIOTEKA UWM)
16:00 – 17:15 SESJE RÓWNOLEGŁE (CENTRUM KONFERENCYJNE)
SESJA III
Oviductal and ovarian function
(Aula Karmazynowa)
SESJA IV
Biotechniques in reproduction
(Aula Błękitna)
WYKŁAD OTWIERAJĄCY
16:00-16:30
Rola chemokin i komórek immunologicznych w funkcji ciałka żółtego
Aneta Andronowska (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn)
Możliwości zastosowania technik wspomaganego rozrodu w ratowaniu populacji ssaków i ryb zagrożonych wyginięciem
Andrzej Ciereszko & Wojciech Niżański (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn & Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
PREZENTACJE USTNE
16:30 – 16:45
The expression of the immune system genes is affected by the presence of the embryos in the porcine oviductal isthmus
Marcin Martyniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Uzyskanie wczesnej blastocysty żubra w warunkach in vitro
Anna M. Duszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
16:45 – 17:00
Folliculogenesis in the neonatal pig ovaries affected by endocrine active compounds (EACs)
Maria Słomczyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Characteristics of cauda epididymal spermatozoa of red deer (Cervus Elaphus L.) during the rutting season – analysis of sperm kinematic motility parameters and activity of selected antioxidant enzymes
Karolina Wasilewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
17:00 – 17:15
miRNA-mRNA interactions in the porcine corpus luteum during early pregnancy in pigs
Emilia Przygrodzka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
Ekspresja genów związanych z apoptozą w tkance jądrowej kota domowego (Felis catus) w aspekcie sezonowości i morfologii nasienia
Sylwia Prochowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
17:15 – 17:45 Przerwa kawowa (CENTRUM KONFERENCYJNE)
17:45 – 19:30 Walne Zgromadzenie członków TBR (Aula Karmazynowa)
20:30 – 23:00 Kolacja (BIBLIOTEKA)
SOBOTA 09.09.2017
8:00 Rejestracja (CENTRUM KONFERENCYJNE)
9:00 – 9:40 WYKŁAD PLENARNY (Aula Błękitna)
The role of Y chromosome in directing spermatogenesis 
Monika A. Ward (University of Hawaii, USA)
9:40 – 10:20   WYKŁAD laureatki Nagrody BIELAŃSKIEGO (Aula Błękitna)
10:20 – 10:50 Przerwa kawowa (CENTRUM KONFERENCYJNE)
10:50 – 13:10 MINISYMPOZJUM II (Aula Karmazynowa) Genetics in male infertility

10:50 – 11:05

Novel genes and diagnostic/prognostic trends in azoospermia - PART I
Maciej Kurpisz (Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Dept. of OBGYN and Reproductive Science, University of Pittsburgh, USA)

11:05 – 11:40

Novel genes and diagnostic/prognostic trends in azoospermia - PART II
Alexander Yatsenko (Dept. of OBGYN and Reproductive Science, University of Pittsburgh, USA)

11:40 – 12:10  

Reciprocal chromosome translocations - the most frequent structural aberrations in infertile men
Marta Olszewska (Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan)

12:10 – 12:40 

Identification and the role of sperm mRNA among molecular reasons of male infertility
Magdalena Depa-Martynów (COOK Medical, Polska)

12:40 – 13:10  

Proteomic identification of sperm antigens involved in immunological infertility Karolina Nowicka-Bauer (Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan)
13:10 – 14:45 Przerwa obiadowa (BIBLIOTEKA)
14:45 – 16:00 SESJA POSTEROWA (BIBLIOTEKA)
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa (BIBLIOTEKA)

16:30 – 17:45

SESJE RÓWNOLEGŁE (CENTRUM KONFERENCYJNE)
SESJA V Central regulations of reproduction
(Aula Karmazynowa)
SESJA VI Maternal-embryo/fetus adaptations
(Aula Błękitna)
WYKŁADY OTWIERAJĄCE
16:30 – 17:00
Endogenne kanabinoidy a regulacja sekrecji GnRH/LH Dorota Tomaszewska-Zaremba (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna) Tajemnice łożyska
Marta Kankofer (Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
PREZENTACJE USTNE
17:00 – 17:15
In vitro effect of NPY on basal and GnRH-induced LH secretion from pituitary cells during early pregnancy in the pig
Hubert Buchowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Expression of selected genes and proteins in monocultures of different placenta cell lines and their co-cultures with adrenal H295R cells, reflecting in vitro fetoplacental unit
Eliza Drwal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
17:15 – 17:30
Zmiany dzień/noc oraz wpływ stanu zapalnego na sekrecję gonadotropin i ekspresję receptora GnRH w guzowatej części przysadki owcy
Karolina Wojtulewicz (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie)
Wpływ miR-125b na ekspresję wybranych genów docelowych w komórkach trofoblastu świni
Joanna Najmuła (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
17:30 – 17:45
Czy neurotransmisja sygnału światła w podwzgórzu samca mieszańca świni domowej i dzika może być modulowana poprzez endogenny tlenek węgla?
Przemysław Gilun (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
The influence of restricted nutrition of female in periconcepional period on the level of DNA methylation of the endometrium during the implantation
Kamila Zglejc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
17:45 – 18:00 CEREMONIA ZAMKNIĘCIA KONFERENCJI (Aula Błękitna)
19:30 Ognisko (PRZYSTAŃ KORTOWSKA)